Πόθεν έσχες

Αδύνατος ο έλεγχος των πόθεν έσχες

Posted on 31 Ιουλίου, 2009. Filed under: Πόθεν έσχες |

  • Η επιτροπή για τα οικονομικά των κομμάτων ομολογεί ότι δεν μπορεί να διαπιστωθεί το αληθές ή μη των δηλώσεων από τους βουλευτές

Η διακρίβωση αναποτελεσματικότητας του ελέγχου που γίνεται στα «πόθεν έσχες» των πολιτικών από την ίδια την επιτροπή που έχει επιληφθεί για το ρόλο αυτό, είναι η ευθεία ομολογία ότι ο υφιστάμενος νόμος είναι για το καλάθι των αχρήστων και επείγει ο επαναπροσδιορισμός των παραμέτρων του πολιτικού χρήματος. Η Επιτροπή Ελέγχου των Οικονομικών Κομμάτων και βουλευτών που συγκροτείται από όλα τα κόμματα και εν ενεργεία δικαστικούς, διά του προέδρου της κ. Αν. Νεράντζη με χθεσινή δήλωση ομολογεί ότι είναι δύσκολη η διακρίβωση του αληθούς περιεχομένου της δήλωσης του βουλευτή και ως εκ τούτου γίνεται δεκτό το αποτέλεσμα των ελέγχων μόνο και μόνο γιατί δεν υπάρχει καμιά καταγγελία. Για να διαφυλάξει όμως τα νώτα της Επιτροπής, συμπληρώνει ότι «η Επιτροπή επιφυλάσσεται ρητώς του δικαιώματός της προς επανέλεγχο των δηλώσεων, αν αυτό καταστεί αναγκαίο». Δηλαδή μια τρύπα στο νερό, ή απλά ο νόμος είναι διάτρητος.

Αυτό είναι κάτι που η δημοσιογραφική έρευνα το επισημαίνει κάθε χρόνο με τη δημοσιοποίηση των δηλώσεων των πολιτικών και που κατά σύστημα και πρακτική είναι απλώς μια καταγραφή των «έσχον» χωρίς το «πόθεν». Δεν ξέφυγαν από τον κανόνα και οι δηλώσεις για τη χρήση του 2007, από τις οποίες ως γενικό συμπέρασμα προκύπτει ότι κατά την εκλογική χρονιά οι βουλευτές ήταν γενικώς συγκρατημένοι, αποφεύγοντας επενδύσεις, δέσμιοι ακόμη του επαγγελματικού ασυμβιβάστου και της απαγόρευσης να «παίζουν» στο Χρηματιστήριο. Η «προέλευση των χρημάτων» σε ελάχιστες περιπτώσεις καταγράφεται και σχεδόν ποτέ δεν τεκμηριώνεται, ενώ διαπιστώνεται για μια ακόμη φορά ότι οι καπάτσοι μεγαλοβουλευτές βρίσκουν μπροστά τους τις ευκαιρίες στα Κυκλαδονήσια και στον Παρνασσό. Παράλληλα, υπάρχει προχειρότητα στις αναγραφές που ακριβώς αποδεικνύει ότι δεν γίνεται ούτε ουσιαστικός οπτικός έλεγχος από ελεγκτές. Κατά τα άλλα, επιβεβαιώνεται ότι δεν υπάρχουν άξιες λόγου αλλαγές στα εισοδήματα και στα χαρτοφυλάκια ακινήτων των περισσοτέρων.

  • Των Φ. Καλλιαγκοπουλου – Γ.Σ. Μπουρδαρα – Σπ. Καραλη, Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 31/07/2009
Διαβάστε την δημοσίευση | Make a Comment ( None so far )

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...