Ρωμαίος Γιώργος

Κυβέρνηση και κόμματα

Posted on 9 Νοεμβρίου, 2009. Filed under: Κράτος, Κυβέρνηση, Κόμματα, Ρωμαίος Γιώργος |

  • Γιώργος Ρωμαίος | ΤΟ ΒΗΜΑ, Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2009

Τα δύο κόμματα εξουσίας βρίσκονται στην πλέον, ίσως, κρίσιμη φάση της ιστορίας τους. Στο ΠαΣοΚ η απόφαση του πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου να επιβάλει την αποσύνδεση του κόμματος από την κυβερνητική εξουσία και τη διαχείριση των κρατικών υποθέσεων και του δημοσίου χρήματος δεν «αρέσει» στους καρεκλοκένταυρους του κόμματος. Η αντίδρασή τους εκδηλώθηκε στο Εθνικό Συμβούλιο με την καταψήφιση από 290 μέλη του νέου γραμματέα, που είχε προταθεί από τον πρόεδρο του Κινήματος.

Στη Νέα Δημοκρατία αναζητείται «παρηγοριά» για τη βαριά εκλογική ήττα με την εκλογή νέου αρχηγού. Ενας μήνας έχει αναλωθεί με τα διαδικαστικά. Ουδεμία συζήτηση για τα αίτια της ήττας. Ούτε βέβαια συζήτηση για «αλλαγή πορείας». Το μόνο θετικό η υιοθέτηση της διαδικασίας Παπανδρέου για την εκλογή του αρχηγού από την κομματική βάση. Ισως είναι χρήσιμο και διδακτικό για τα δύο κόμματα εξουσίας να υπενθυμίσουμε τις απόψεις-υποθήκες του Ελευθερίου Βενιζέλου: «Οταν δεν έχωμεν καλώς οργανωμένα πολιτικά κόμματα, η πολιτική ζωή της χώρας δεν δύναται παρά να ωθηθή εις αποτυχίαν, εις όλεθρον».

«Εχει ανάγκην ο λαός να παρακολουθή τους αιρετούς αυτού άρχοντας κατά την δράσιν αυτών και κατά πάσαν στιγμήν. Εάν δεν τους παρακολουθή, δεν ημπορεί να είναι βέβαιος ότι εκείνοι, ους εκάστοτε εξέλεξεν, ασκούσιν την εντολήν πάντοτε σύμφωνα με τας ευχάς του, τας επιθυμίας του και το πραγματικόν συμφέρον.

»Κάθε αρχή ανεξέλεγκτος είναι φυσικόν να εκτρέπεται. Και οι αντιπρόσωποι επομένως του λαού και ο βουλευτής, ακόμη και ο Κυβερνήτης, εάν διαρκώς δεν αισθάνονται το όμμα του ελέγχοντος, είναι φυσικόν και είναι ανθρώπινον να παραστρατήσουν ενίοτε. Ο μόνος επομένως τρόπος όπως οι εκάστοτε εκλεγόμενοι υπό του λαού διά την άσκησιν της αρχής παρακολουθούνται και ελέγχονται είναι όπως ο λαός, ου την εντολήν εκτελούν, παρακολουθεί αυτούς διά να στηρίζη εις τας στιγμάς τας δυσμενείς, αλλά και να συνέχη αυτούς προς το κοινόν συμφέρον. Διά να επιτευχθούν όλα αυτά είναι ανάγκη να οργανωθή το Κόμμα των Φιλελευθέρων εις οργάνωσιν πραγματικώς ζωντανήν».

Σαφής ο ρόλος των κομμάτων. Σαφής, κατά τον Βενιζέλο, και ο ρόλος του αρχηγού:

«Ας μην ομιλώμεν κατά των πολιτικών κομμάτων. Να ευχόμεθα όπως τα πολιτικά κόμματα να ευτυχήσουν να ανεύρουν ηγέτας, οι οποίοι να γνωρίζουν ότι έρχονται εις την εξουσίαν διά του κόμματός των, αλλ΄ ότι έρχονται εις την εξουσίαν αποφασισμένοι να μη γίνουν όργανα του κόμματος αυτών, θυσιάζοντες το γενικόν συμφέρον διά το συμφέρον του κόμματός των. Να αποβλέπουν μόνο προς εξυπηρέτησιν του γενικού συμφέροντος, ιστάμενοι όσον το δυνατόν υψηλότερον, διά να κατορθώσωσι να εναρμονίζωσι τα αντίθετα συμφέροντα, τα οποία είναι οξύτατα εις τον κόσμον.

»Αν δεν έχετε τοιούτους άνδρας, αποφασισμένους να μη γίνονται όργανα των κομμάτων, αλλά φροντίζοντας να εναρμονίσουν κατά τον καλύτερον τρόπον τα αντίθετα συμφέροντα προς εξυπηρέτησιν του γενικού καλού, τίποτε καλόν να μην περιμένετε».

Αυτά τα έλεγε ο Ελευθέριος Βενιζέλος τον Δεκέμβριο του 1928 στη Βουλή, κατά τη συζήτηση του νόμου για την εκλογή Γερουσίας. Πέρασαν από τότε 61 χρόνια. Ως και τη Μεταπολίτευση ο κοινοβουλευτικός βίος της χώρας πέρασε βαθιά κρίση με επιστέγασμα την επτάχρονη δικτατορία των συνταγματαρχών. Αλλά και στα τριάντα πέντε χρόνια της Μεταπολίτευσης, χρόνια πολιτικής ομαλότητας και κοινοβουλευτικής σταθερότητας, κυβερνούσαν τα κόμματα.

Τον δρόμο που είχε χαράξει ο Ελευθέριος Βενιζέλος ακολουθεί σήμερα ο πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου. Είναι μονόδρομος. Είναι η μεγάλη πρόκληση της Ιστορίας. Για το μέλλον των κομμάτων. Για το μέλλον της χώρας. Για την οικοδόμηση δίκαιου κράτους και δίκαιης κοινωνίας.

Διαβάστε την δημοσίευση | Make a Comment ( None so far )

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...